Firma S- Probio założona w 2015r. to wynik 35 lat doświadczeń zawodowych i naukowych oraz synteza technologii z wielu branż.

Głównym celem było opracowanie procedur z zakresu probiotechnologii o najwyższych parametrach. Proponowany obecnie produkt jest częścią tego projektu.

PBM- probiominerał to połączenie czystych ekologicznie minerałów osadowych z technologią pożytecznych mikroorganizmów. Efektem jest innowacyjny, wysokojakościowy produkt o najwyższym wskaźniku probiotwórczym.

PBM jest produktem trwałym, odpornym na temperaturę, jego obecność np w glebie może być pożyteczna dla rośliny przez wiele lat. PBM jest biologicznym antidotum wobec agresji flory chorobotwórczej oraz różnorodnych toksyn. Produkt tworzy korzystne warunki dla dominacji pożytecznych organizmów, otwierając tym samym przestrzeń życiową dla całego ekosystemu. Tym samym jest produktem dedykowanym do wielu branż. Spośród nich należy wymienić: rolnictwo, zootechnika, zdrowe budownictwo, środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem obszarów bytowych. Jesteśmy obecnie na etapie badań i opracowywania szczegółowych procedur dla konkretnych kierunków. W badaniach nad zastosowaniem  PBM uczestniczy wiele zespołów  z wyższych uczelni jak również samodzielnych specjalistów z różnych specjalności.

Produkt posiada atest PZH. Każde nowe i potwierdzone doświadczenie będziemy publikować  dla popularyzacji naszych doświadczeń.