Sprawozdanie z badań wpływu PBM agro na warzywa i wybrane rośliny rolnicze

1.       Cel badań:

Celem badań była ocena przydatności probiominerału w ekologicznym systemie uprawy. roślin

2.       Przebieg badań:

Doświadczenie przeprowadzono w dwóch lokalizacjach na terenie województwa lubelskiego:

a)      w Dąbrówce – uprawa sałaty, marchwi i ziemniaków

b)      w Chełmcu – uprawa kukurydzy i soi

Sadzonki sałaty i bulwy ziemniaków przed zasadzeniem zostały zanurzone w wodnym roztworze probiominerału (probiominerał:woda 1:5). Nasiona marchwi, kukurydzy i soi zostały namoczone w wodnym roztworze probiominerału (20 minut) oraz dodatkowo obtoczone w suchym probiominerale.

W celu określenia  wpływu probiominerału na wzrost i plonowanie wykonano pomiary, które zostały przedstawione w Tab. 1,Tab. 2,Tab. 3,Tab. 4,Tab. 5.

 

3.       Wyniki

Sałata

Tab.1 Wpływ probiominerału na wzrost sałaty oraz zawartość w niej chlorofilu, witaminy C oraz azotynów i azotanów

Sałata

 

probiominerał

Kontrola

 

x±SD

x±SD

Świeża masa [g]

97,92± 46,56

31,5± 13,13

Wysokość rośliny (część nadziemna) [cm]

21,12± 2,25

15,37± 3,66

Wilgotność [%]

58,9± 3,03

61,1± 3,56

Długość korzenia [cm]

6± 1,63

5,5± 1,29

Średnica główki [cm]

22,2 ± 1,93

16,71 ± 0,7

Szerokość liści [cm]

11,25± 1,04

6,9± 1,76

Zawartość chlorofilu

18,53± 3,08

17,23± 3,99

Witamina C [mg/l]

182

180

Azotyny NO2 [mg/l]

4,4

3,6

Azotany NO3 [mg/l]

46

202

 

Sałata wzrastająca w kombinacji z probiominerałem charakteryzowała się wyrównanym wzrostem, główki były okrągłe, a liście szerokie i jędrne. W porównaniu z kontrolą rośliny były większe, korzenie dłuższe. Stwierdzono większą zawartość suchej masy i chlorofilu. Stężenie witaminy C oraz azotynów było na podobnym poziomie (tab. 1).

Rośliny kontrolne, które nie zostały zanurzone w probiominerale wykazywały nierówny wzrost, miały słabsze, podłużne liście, o mniejszej jędrności (wiotkie), suche (brązowe) u nasady zdj. 1).

 

Zdj. 1       Kontrola                                      Sałata traktowana probiominerałem

 

Marchew

Tab. 2 Wpływ probiominerału na wzrost marchwi  oraz zawartość w niej chlorofilu, witaminy C oraz azotynów i azotanów

Marchew

 

probiominerał

Kontrola

 

x±SD

x±SD

Wysokość rośliny (część nadziemna) [cm]

54,4± 4,93

45,3± 5,46

Wilgotność [%]

49,3± 2,71

48,6± 3,29

Długość korzenia [cm]

14,1± 2,35

12,4± 2,21

Masa 10 korzeni [g]

200,95

120,82

Witamina C [mg/l]

61

61

Azotyny NO2 [mg/l]

1

0,8

Azotany NO3 [mg/l]

15

23

 

Marchew potraktowana probiominerałem  była wyższa w porównaniu do kontroli, korzenie były łuższe i większe i miały istotnie większą masę.  Zawartość suchej masy oraz witaminy C i azotynów była zbliżona do marchwi kontrolnej (tab. 2 ).

 

 Ziemniak

Tab. 3 Wpływ probiominerału na wzrost ziemniaka  oraz zawartość w niej chlorofilu, witaminy C oraz azotynów i azotanów

Ziemniak

 

probiominerał

Kontrola

 

x±SD

x±SD

Wysokość rośliny (część nadziemna) [cm]

37,3± 4,03

28± 2,76

Wilgotność [%]

40,4± 2,09

48,1± 2,54

Długość korzenia [cm]

29± 5,48

39,5± 2,38

Bulwy [g]

243

38,4

Zawartość chlorofilu

41,85± 7,09

40,09± 4,22

Witamina C [mg/l]

139

132

Azotyny NO2 [mg/l]

0,9

1,3

Azotany NO3 [mg/l]

71

126

 

Ziemniakii w obiekcie kontrolnym rosnące w rzędzie bezpośrednio  przylegającym do ziemniaków w kombinacji  z probiominerałem  wykazywał podobne cechy do traktowanych pudrem. Pozostałe rzędy w kontroli były silnie uszkodzone przez stonkę ziemniaczaną. Pędy były krótkie, a większość liści zostało zjedzonych przez szkodnika. Na  pozostałych liściach zaobserwowano czarne nekrotyczne plamki (zdj. 2).

Rośliny ziemniaka traktowane  probiominerałem  były  większe i zdrowsze. Charakteryzowały się większą masą  zieloną, miały więcej bulw. Zaobserwowano tylko pojedyncze suche liście oraz pojedyncze osobniki stonki ziemniaczanej (zdj. 3 ).

Zdj. 2 Ziemniak kontrola